Funkcje trygonometryczne

Trygonometria- wszystko co powinieneś wiedzieć

Na Waszą prośbę umieszczam poniżej wszystkie zadania rozwiązywane na lekcji (jak również teorię) dla tych, którzy chcieliby sprawdzić czy mają wszystkie kartki. Pliki są wymienione w kolejności chronologicznej, zgodnie z porządkiem, w jakim je otrzymywaliście.

  • Funkcje trygonometryczne kąta ostrego – definicje i podstawowe zadania (z tego była już kartkówka)
  • Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych, czyli znajdowanie miar wszystkich kątów i długości wszystkich boków trójkąta – zadania dyktowane do zeszytu.
  • Trygonometria- zastosowania - zadania dotyczące zastosowania funkcji trygonometrycznych w zadaniach tekstowych.
  • Związki między funkcjami trygonometrycznymi - czyli jedynka trygonometryczna i pozostałe zależności wraz z zadaniami.
  • Powtórzenie wiadomości - czyli miks zadań do treningu przed sprawdzianem. Klasa III B dostała tą kartkę w środę, z klasą III C będziemy rozwiązywać te zadania na lekcji w poniedziałek.

Powodzenia!

Wprowadzenie do funkcji trygonometrycznych

Dla osób, które nie maja „kartki z zadaniami i definicjami” – umieszczam ją do pobrania tutaj.

Na piątkową kartkówkę (III C) obowiązują wszystkie definicje ze strony pierwszej oraz wartości funkcji trygonometrycznych kątów 30, 60 i 45 stopni i umiejętność rozwiązywania zadań typu zad. 2 z drugiej strony.