Arkusze napisane przez Was

Przykładowy zestaw zadań

Ten arkusz pisaliście tydzień przed oficjalną „próbą”. Sprawdźcie swoje odpowiedzi i poprawcie wszystkie błędy.

Pobierz arkusz i klucz odpowiedzi.

Niebawem pojawi się możliwość sprawdzenia swoich wyników.

Próbny Egzamin Gimnazjalny 2012

14 listopada pisaliście próbny Egzamin Gimnazjalny. Poniżej umieszczam arkusz tego badania diagnostycznego oraz klucz do niego.
Diagnoza 2012 – arkusz i klucz odpowiedzi.