Graniastosłupy

Powtórka przed sprawdzianem

Przed sprawdzianem upewnijcie się, że potraficie policzyć (i wykonać rysunki do zadania tego typu) – analogiczne dostali co niektórzy jako zadanie domowe.

1.Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość graniastosłupa o wysokości 10 cm i podstawie:

a) trójkąta prostokątnego równoramiennego o boku 5 cm
b) trójkąta prostokątnego równoramiennego o przeciwprostokątnej długości 3√2 cm
c) trójkąta prostokątnego o przeciwprostokątnej długości 3 cm
d) trójkąta równobocznego o boku 2√3 cm
e) trójkąta równobocznego o wysokości 3√3 cm
f) trójkąta równobocznego o wysokości 3 cm
g) prostokąta o jednym boku długości 4 cm i przekątnej długości 5 cm
h) prostokąta o jednym boku długości √5 cm i przekątnej długości 2√3 cm
i) sześciokąta foremnego o boku długości 2√2 cm
j) trapezu równoramiennego o bokach długości 10, 10, 10, 22 cm
k) trapezu równoramiennego o bokach długości 10, 12, √3, √3 cm

Wykonaj rysunki pomocnicze i zapisz wszystkie obliczenia.

Idealnymi zadaniami powtórzeniowymi do sprawdzianu będą te, które zadałam Wam na lekcji oraz inne z niebieskich stron w podręczniku, a w szczególności:

1. Sprawdź czy dobrze znasz pojęcie graniastosłupa, czy umiesz policzyć ilość ścian bocznych, krawędzi wierzchołków?

zad. 1-4 str.206

2.Czy potrafisz obliczyć pole powierzchni graniastosłupa?

zad. 9 str. 206

3. Czy potrafisz obliczać objętość graniastosłupów i zamieniać jednostki?

zad. 11- 15 str. 207

zad. 19-20 str. 207