Internet

Internet- globalna sieć

1. Omówienie zad. dom. (różnych typów licencji)

2. Jak działa globalna sieć- sposób przesyłu informacji, adresy IP, domeny.

3. Protokoły internetowe: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP/ IMAP, VOiP, IRC.

Zad. dom.

a) Znaleźć adresy IP dwóch dowolnych stron internetowych:
np. START-> Uruchom -> cmd -> ping www.wp.pl

b) Przeczytać temat w podręczniku (zgłosić na następnej lekcji ewentualne pytania)

Wyszukiwanie informacji

1. Dyskusja na temat sposobów wyszukiwania informacji w Internecie.

2. Podział na grupy dwuosobowe, wylosowanie tematu i opracowanie planu realizacji projektu.
(prezentacja powinna być przesłana na adres mailowy nauczyciela najpóźniej dobę przed kolejną lekcją)

PROJEKT „WYCIECZKA KLASOWA”

Przygotowujecie plan wycieczki klasowej (2-4 dniowej) do pewnego miasta w Polsce (wybranego w drodze losowania). Waszym zadaniem jest przygotowanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej miasto i jego okolice w sposób jak najbardziej zachęcający dla kolegów i koleżanek z klasy. Przygotowując plan będziecie korzystali z wielu stron internetowych, których adresy należy przedstawić w źródłach (ostatni slajd). Szczegółowe wymagania dotyczące prezentacj znajdują się poniżej.

Prezentacja powinna zawierać:

 • slajd tytułowy, informujący o miejscu i terminie wycieczki oraz autorach planu,
 • informacje dotyczące środka transportu (szczegółowe),
 • informacje dotyczące miasta (położenie geograficzne, najważniejsze zabytki i atrakcje- te, które planujecie zwiedzać),
 • propozycje ciekawych miejsc w okolicy, tras pieszych/ rowerowych/ kajakowych itp. (wraz z mapami),
 • kosztorys wycieczki uwzględniający koszty przejazdu, zakwaterowania (wybierz konkretny ośrodek), wyżywienia, biletów wstępu, opłat za przewodników lub wynajmu sprzętu itp.,
 • historię pogody w danym miejscu na przestrzeni ostatnich 5 lat (w okresie wycieczki)- najlepiej uzupełnioną samodzielnie wykonanym wykresem (temperatur/ opadów) oraz prognozę na ten rok,
 • zdjęcia i ilustracje związane z tematem,
 • źródła informacji (tylko wiarygodne!).
Oceniana będzie:
 • zgodność z tematem,
 • zamieszczenie wszystkich informacji, zgodnie z wytycznymi powyżej,
 • terminowość (prezentacja wysłana najpóźniej dobę przed lekcją na adres mailowy nauczyciela),
 • różnorodność i wiarygodność źródeł,
 • poprawność wykonania prezentacji (stosowanie zasad tworzenia „dobrej prezentacji”),
 • estetyka wykonania i pomysłowość twórców (dotycząca zarówno planu wycieczki jak i sposobu prezentacji informacji),
 • praca zespołowa i zaangażowanie członków grupy.
Gotową prezentację proszę przesłać do nauczyciela jako załącznik w mailu  o  temacie : „klasa -prezentacja miastow treści wpisując imiona i nazwiska członków grupy. (np. „I a -prezentacja Poznań”).