Wielomiany

Pamiętasz czym były jednomiany i dwumiany? Teraz czas na sumę algebraiczną złożoną z wielu składników…