Geometria

Najważniejsze twierdzenia geometryczne: prezentacja – materiał wraz z linkami do dowodów i zadań.

Podstawowe informacji o geometrii jako nauce: Geometria.

Podręcznik do geometrii J. Zydlera: podręcznik

Historia matematyki (artykuł z Wikipedii): Historia

Historia matematyki (R.P. Kosteckiego): Krótka historia matematyki