Okrąg dziewięciu punktów

„Trzy niewspółliniowe punkty na płaszczyźnie jednoznacznie wyznaczają okrąg, który przez nie przechodzi. Zatem jeśli pewne cztery punkty leżą na jednym okręgu, to jest to fakt godny odnotowania. ”

Zapraszam do zapoznania się z okręgiem Eulera, czyli okręgiem, który przechodzi przez

  • środki boków trójkąta,
  • spodki wysokości trójkąta,
  • środki odcinków, łączących wierzchołki trójkąta z jego ortocentrum (punkt przecięcia się wysokości).
Artykuł na ten temat wraz z dowodem i odpowiednią animacją znajduje się na stronie Fascynacja trójkątem.
Inne dowody oraz ciekawe fakty związane z okręgiem dziewięciu punktów znajdziecie na stronie miesięcznika Delta.