Windows Movie Maker

Na zajęciach dotyczących obróbki materiału filmowego pracowaliśmy w programie Movie Maker. Zadaniem na lekcji było przygotowanie filmu według instrukcji poddając odpowiedniej obróbce pobrany materiał (możesz pobrać tutaj).

Zadaniem domowym jest przygotowanie własnego filmu na dowolny temat o długości 2-3 minuty. Należy do tego wykorzystać własny materiał filmowy, bądź materiał pobrany z Internetu (pamiętajcie podać źródła!).

Po przygotowaniu filmiku należy udostępnić go na youtube.com i wysłać nauczycielowi na maila link do filmu.