Przykładowy zestaw zadań

Ten arkusz pisaliście tydzień przed oficjalną „próbą”. Sprawdźcie swoje odpowiedzi i poprawcie wszystkie błędy.

Pobierz arkusz i klucz odpowiedzi.

Niebawem pojawi się możliwość sprawdzenia swoich wyników.