Internet- globalna sieć

1. Omówienie zad. dom. (różnych typów licencji)

2. Jak działa globalna sieć- sposób przesyłu informacji, adresy IP, domeny.

3. Protokoły internetowe: HTTP, HTTPS, FTP, POP3, SMTP/ IMAP, VOiP, IRC.

Zad. dom.

a) Znaleźć adresy IP dwóch dowolnych stron internetowych:
np. START-> Uruchom -> cmd -> ping www.wp.pl

b) Przeczytać temat w podręczniku (zgłosić na następnej lekcji ewentualne pytania)