Zadania z poprzednich edycji

Zachęcam do rozwiązywania zadań z poprzednich edycji Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego: