Kąty z Matlandią

Reportaż z lekcji matematyki w klasie 5 SP przeprowadzonej z wykorzystaniem programu Matlandia.

Słowem wstępu

Geometria w klasie piątej szkoły podstawowej w podręczniku GWO rozpoczyna się solidną powtórką materiału z klasy czwartej. Trudno jest utrzymać uwagę  uczniów o zróżnicowanej wiedzy i umiejętnościach przez całą lekcję. Idealnym rozwiązaniem wydaje się być połączenie nauki i zabawy- interaktywne zadania wzbudzają zainteresowanie tak przeciętnych jak i zdolniejszych uczniów, umożliwiając jednocześnie usystematyzowanie wcześniej zdobytej wiedzy. Dlatego właśnie zdecydowałam się przeprowadzić lekcję dotyczącą kątów intensywnie wykorzystując zadania zamieszczone w Figurowych Górach Matlandii.

Założenia i cele

Chciałam, żeby przez dwie godziny lekcyjne uczniowie odświeżyli i poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą kątów. Przebieg pierwszej z nich przedstawiam poniżej- lekcja odbywała się w pracowni informatycznej. Druga usystematyzowała nowe pojęcia dotyczące kątów- uczniowie sporządzili notatkę w zeszycie i rozwiązywali zadania z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. W szczególności celem obu lekcji było:

-przypomnienie:

  • definicji kąta i  elementów jego budowy,
  • rodzajów kątów (prosty, ostry, rozwarty, pełny, półpełny, wypukły, wklęsły),
  • sposobu oznaczania kątów i zapisu symbolicznego kąta,
  • jednostek miary kątów (stopnie, minuty, sekundy).

-poznanie:

  • pojęcia kątów: przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych,
  • związków miarowych poszczególnych rodzajów kątów.

Umiejętności, które uczniowie mieli doskonalić podczas lekcji to:

  • rozróżnianie poszczególnych rodzajów kątów,
  •  rysowanie kątów, gdy dana jest ich dokładna miara stopniowa,
  • mierzenie kątów (w różnych jednostkach)- również wklęsłych.

Nowością miało być dla nich wskazywanie i określanie miar kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych.

Metody i formy pracy oraz pomoce dydaktyczne

Pracę z całą klasą ograniczyłam do dyskusji uzupełnionej prezentacją w początkowej fazie zajęć oraz krótkiej pogadanki podsumowującej temat. Przez większość czasu uczniowie pracowali samodzielnie (zadania w ćwiczeniach) lub parach (przy stanowiskach komputerowych) .

Przebieg lekcji

Początkowo pracowaliśmy wspólnie, pytałam uczniów co pamiętają o kątach. Na przygotowanej wcześniej prezentacji wyświetlałam były różne kąty, które opisywaliśmy i nazywaliśmy. Każdy etap lekcji podsumowany był odpowiednim ćwiczeniem z Matlandii wykonywanym przez chętnego ucznia na tablicy interaktywnej. Po 20 minutach uczniowie przypomnieli już sobie całą dotychczasową wiedzę na temat kątów i sporządzili krótką notatkę w zeszycie (otrzymali również materiały do wklejenia).

Druga część lekcji poświęcona była na samodzielną pracę uczniów z programem Matlandia przy stanowiskach komputerowych. Przy każdym komputerze znajdowało się dwóch uczniów i rozwiązywali zadania na zmianę.

Początkowo nie współpracowali ze sobą, raczej nerwowo czekali na swoją kolej. Jednak stając przed coraz trudniejszymi zadaniami, nauczyli się kooperacji. Wspólnymi siłami udało im się odkryć własności kątów przyległych, wierzchołkowych, odpowiadających i naprzemianległych- mimo, że ich definicje nie zostały jeszcze wprowadzone na lekcji.

Szczegółowe omówienie przebiegu lekcji umieściłam na filmie:

Wnioski

Uczniowie podczas lekcji pracowali bardzo aktywnie. Współzawodniczyli ze sobą, a jednocześnie pomagali sobie nawzajem przy trudniejszych zadaniach.   W ciekawy sposób powtórzyli wiadomości z poprzedniej klasy, a jednocześnie samodzielnie odkryli nowe fakty. Lekcja była dla uczniów atrakcyjna, przez co w moim mniemaniu materiał na niej omawiany zapamiętają na długo.

Gorąco polecam wykorzystywanie programu Matlandia w trakcie lekcji matematyki oraz jako ciekawą formę zadania domowego. Moi uczniowie są zachwyceni!

Reportaż przygotowała: mgr Joanna Stróżyk, nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 56 im. Charles de Gaulle’a w Poznaniu.