Fotomontaż

Celem lekcji jest wyćwiczenie umiejętności „podmiany twarzy” na zdjęciach. Chcemy nauczyć się uzyskiwać taki efekt:

1. Znajdź dwa zdjęcia nad którymi będziesz chciał pracować. Dopilnuj, żeby układ twarzy był możliwie podobny na obydwu zdjęciach.

2. Wykonuj kolejne polecenia zawarte na forum gimpa.