Okrąg opisany i wpisany w trójkąt równoboczny

Najczęściej występującym w zadaniach wielokątem foremnym jest trójkąt równoboczny. We wcześniejszych zadaniach sprawdziłeś, czy potrafisz zastosować wzory na długość promienia okręgu wpisanego i opisanego na trójkącie równobocznym. Czas na zadanka, w których obliczenie tych długości jest tylko częścią pełnego rozwiązania. Poniżej zamieszczam dwa rozwiązane przykłady TYPOWEGO
zadania „sprawdzianowego” oraz więcej podobnych przykładów do samodzielnego treningu. Zadania w wersji do druku znajdziesz tutaj.

Przykład 1 W trójkąt równoboczny wpisano okrąg. Oblicz pole zacieniowanej figury.

Zadania treningowe

Przykład 2 Oblicz pole pierścienia utworzonego przez okrąg opisany i wpisany w trójkąt równoboczny o boku 16.

Zadania treningowe