Wielokąty foremne- okręgi wpisane i opisane

Powinieneś wiedzieć, że:

 • środek okręgu wpisanego i opisanego na wielokącie foremnym leżą w tym samym punkcie,
 • między
 • n-kąt foremny ma n osi symetrii,
 • jeżeli wielokąt foremny ma parzystą liczbę wierzchołków to posiada środek symetrii, w przeciwnym razie nie,
 • środek okręgu opisanego na trójkącie równobocznym dzieli wysokość trójkąta w stosunku 1:2,

Upewnij się, że potrafisz:

 • określić długość promienia okręgu wpisanego i opisanego na trójkącie równobocznym o zadanym boku,
 • określić długość promienia okręgu wpisanego i opisanego na kwadracie o zadanym boku,
 • określić długość promienia okręgu wpisanego i opisanego na sześciokącie foremnym o zadanym boku,
 • określić długość boku trójkąta równobocznego, kwadratu lub sześciokąta foremnego, gdy znana jest długość promienia okręgu opisanego na tych wielokątach,
 • określić długość boku trójkąta równobocznego, kwadratu lub sześciokąta foremnego, gdy znana jest długość promienia okręgu wpisanego w te wielokąty,
 • rozwiązywać zadania wykorzystując wyżej wymienione umiejętności w szerszym kontekście.

Zadania powtórzeniowe:

Podręcznik i zbiór zadań- wszystkie zadania z tego tematu.