Powtórka z układów równań

Przed sprawdzianem proszę szczególną uwagę zwrócić na dział układy równań. Żeby Wam ułatwić powtórkę umieszczam zadania kontrolne, a także test.

Rozwiązania na oddzielnych kartkach możecie mi oddać, to Wam sprawdzę. Można zarobić kilka plusów, a co za tym idzie pozytywną ocenę. Oczywiście proszę o pełne rozwiązania, a nie tylko a, b,c. Zachęcam!