Przestawiamy cyfry- zad. 29 str. 118

Zadanie 28 jest klasycznym zadaniem dotyczącym pewnych operacji na cyfrach liczby wielocyfrowej. Sprawdza, czy potraficie prawidłowo zapisać liczbę wielocyfrową: np. 549= 5*100 + 4*10 + 9. Przeanalizujcie sobie rozwiązanie tego zadania i sprawdźcie sami siebie. (Rozwiązanie zadania)